انواع برنج دمسیاه

خرید انواع برنج دمسیاه رشت

برنج دمسیاه از ارقام برتر و با کیفیت برنج ایرانی محسوب می شود. از طرفی شهرستان رشت نیز یکی از برترین شهرهای فعال در زمینه کشت برنج دمسیاه است. برنج دمسیاه رشت ب

بیشتر بخوانید