انواع خرده برنج گیلانی

قیمت انواع خرده برنج گیلانی

خرده برنج گیلانی، گونه ای از برنج است که در آن دانه های برنج کامل نبوده و در اثر عملیات سفید کردن برنج شکسته شده اند. و در واقع این محصولات متنوع بوده و با توجه

بیشتر بخوانید