برنج عنبر بو استخوانی

قیمت بهترین برنج عنبر بو عالی

برنج عنبر بو عالی از نمونه برنج های معروف جنوب کشور بوده که خواص فراوانی خواهد داشت. و در واقع قیمت بهترین نوع این برنج به عواملی نظیر منطقه کاشت برنج، یکدست بو

بیشتر بخوانید