برنج فجر خوشپخت

فروشگاه بهترین برنج فجر خوشپخت

با تغییرات ژنتیکی بر روی انواع برنج های باکیفیت ایرانی، برنج فجر خوش پخت به وجود آمد. این نمونه از برنج ها بیش تر از همه در مناطق کوهستانی شمالی تولید می شوند و

بیشتر بخوانید