برنج فجر رستورانی

پخش مستقیم برنج فجر رستورانی

یکی از مسائل مهم برای پرورش دهندگان برنج علاوه بر کیفیت محصول، کمیت و میزان بازدهی آن می باشد. برنج فجر محصولی است، که دارای هر دو امتیاز بوده، هم از لحاظ عطر و

بیشتر بخوانید