برنج هاشمی بی نظیر

مرکز تولید برنج هاشمی دودی نرگستان

برنج هاشمی دودی چیست؟ برنج دودی و برنج هندی چه فرق هایی دارند؟ برنج دودی همان برنجی است که از زمین کشت شده است و فقط برای افزایش ماندگاری و سالم ماندن به آن دود

بیشتر بخوانید

قیمت بهترین برنج هاشمی بی نظیر

افراد خریداری که در صدد دریافت قیمت بهترین برنج هاشمی بی نظیر و خوشمزه هستند بهتر است که این نرخ را به طریق عمده به دست آورند. زیرا قیمت عمده برنج با کیفیت هاشم

بیشتر بخوانید