توزیع برنج شمال

توزیع مستقیم برنج هاشمی شمال

توزیع مستقیم برنج هاشمی شمال با کیفیت در شرکت های عرضه خشکبار در سراسر کشور در حجم وسیع و گسترده ای صورت می گیرد که انواع برنج شمال را در بسته بندی های مختلف با

بیشتر بخوانید

توزیع مستقیم برنج شمال اعلا

توزیع مستقیم برنج شمال اعلا بهترین روش در جهت عرضه این اجناس می باشد. در این حالت کلیه واسطه ها حذف می شوند و سود ناشی از وجود واسطه ها نیز به طور کامل از قیمت

بیشتر بخوانید