تولید برنج شیرودی ایرانی

تولید کننده برنج شیرودی ایرانی

تولید کننده برنج شیرودی ایرانی در اصل شالیکارانی هستند که اقدام به کاشت آن می نمایند. البته باید بگوییم که اغلب در مناطق شمالی کشورمان به ویژه استان گیلان چنین

بیشتر بخوانید