تولید کنندگان برنج استخوانی

تولید کنندگان برنج دم سیاه استخوانی

در حال حاضر تولید کنندگان برنج دم سیاه استخوانی آن را از برترین بذر و در شرایط آب و هوایی بسیار مطلوب و هم چنین خاک حاصلخیز منطقه گیلان تولید می کنند که بسیار ب

بیشتر بخوانید