خرید برنج شمشیری

خرید کلی برنج ایرانی شمشیری

 برنج ایرانی شمشیری یکی از انواع برنج ها می باشد که در شمال ایران کشت می شود و از نظر کیفیت و شکل ظاهری در حد عالی می باشد. خرید کلی برنج ایرانی شمشیری در

بیشتر بخوانید