صادرات برنج دو الک

صادرات کلی برنج دو الک گیلان

برنج دو الک، در واقع به محصولی گفته می شود که پس از انتقال شالی های برنج به کارخانه، در دو سری، مورد الک های ریز و درشت قرار می گیرد تا خالص سازی شود. صادرات کل

بیشتر بخوانید