صادرات برنج هاشمی

صادرات کلی برنج هاشمی ممتاز

صادرات کلی برنج هاشمی ممتاز به کشورهای همسایه بیشتر صورت می گیرد. این نوع از فرآورده کیفیت منحصر به فردی داشته و از سوی دیگر، طبخ ساده و خوش طعم بودن آن سبب شده

بیشتر بخوانید