صادر کننده برنج نیم دانه

صادر کننده برنج نیم دانه ارزان

به برنج های که در اثر فرآیند شالی کوبی و سفید کردن دچار شکستگی می ‌شوند در اصطلاح برنج نیم دانه می گویند. این نوع برنج از نظر مزه هیچ تفاوتی با برنج دانه کامل ن

بیشتر بخوانید