صادر کننده برنج

صادر کننده برنج فجر ممتاز

برنج فجر محصولی است که از لحاظ ظاهری کمی به برنج هاشمی شباهت دارد اما تنها رنگ آن شفاف بوده و شیشه ای می باشد. در حالت کلی این محصول به دو شکل محلی و سوزنی در ب

بیشتر بخوانید

صادر کننده برنج نیم دانه ارزان

به برنج های که در اثر فرآیند شالی کوبی و سفید کردن دچار شکستگی می ‌شوند در اصطلاح برنج نیم دانه می گویند. این نوع برنج از نظر مزه هیچ تفاوتی با برنج دانه کامل ن

بیشتر بخوانید

صادر کننده برنج فجر رشت

برنج فجر رشت از جمله برنج هایی است که به دلیل داشتن ویژگی ها و خصوصیات خاص و منحصر به فرد بازار داخلی و خارجی گسترده ای دارد. این محصول نه تنها در بازار داخلی ب

بیشتر بخوانید