عرضه عمده برنج

عرضه عمده برنج فجر اعلا

عرضه عمده برنج فجر اعلا توسط نمایندگی های متعددی صورت می گیرد. برنج فجر اعلا یکی از گونه های برنج شمال بوده است. برنج فجر اعلا از نظر کیفیت پخت و عطر و طعم خود

بیشتر بخوانید