عرضه کننده برنج سرلاشه طارم

صادرات برنج هاشمی مازندران مرغوب

برنج هاشمی از بهترین نوع برنج ها هم در ایران هم در کشور های منطقه می باشد. صادرات برنج هاشمی مازندران مرغوب، به مناطق و کشورهای مختلفی می باشد صادرات برنج هاشمی

بیشتر بخوانید

صادرات برنج هاشمی مازندران اصل

برنج خوش پخت هاشمی علاوه بر داخل کشور در خارج از کشور نیز با استقبال بسیاری مواجه شده، بنابراین این برنج خوش پخت علاوه بر تامین نیازهای داخل کشور به بازار سایر

بیشتر بخوانید

عرضه کننده برنج سرلاشه طارم

پس از برداشت برنج از مزارع و انتقال به کارخانه ها برای انچام فعالیت شلتوک و سپس سفید کردن برنج انجام می شود که پس از آن نیز برنج وارد دستگاهی براس فید کردن شده

بیشتر بخوانید