فروشنده برنج عمده گیلان

فروشنده ممتاز برنج عمده گیلان

اکثریت برنج تولید شده در کشور مربوط به دو استان شمالی و به ویژه استان گیلان می باشد زیرا از شرایط آب و هوایی مطلوبی برای رشد این گیاه برخوردار است. برنج عمده گی

بیشتر بخوانید