فروشنده برنج گیلان

فروشنده معتبر برنج تک الک گیلان

برنج ها زمانی که آسیاب می شوند باید الک شوند تا دانه های ریز آنها خارج شود. برنج گیلان تک الک می باشد و کیفیت با و عطر و طعم فوق العاده ای دارد. این فروشنده معت

بیشتر بخوانید