فروشگاه برنج مازندران

فروشگاه بزرگ برنج طارم مازندران

در ابتدا نیاز است بدانید که اگر چه شهر طارم متعلق به زنجان است اما این برنج اغلب در شهر های شمالی کشور نظیر مازندران و گیلان کشت می شود و عطر دلپذیر ان توانسته

بیشتر بخوانید