فروش برنج ایرانی دم سیاه

فروش مستقیم برنج ایرانی دم سیاه

برنج اصلی ترین خوراک مردم را تشکیل می دهد که امروزه در سراسر کشور کاشته می شود و تنوع بالایی هم دارد. برنج ایرانی دم سیاه جز بهترین ها بوده که قانی و باریک و بس

بیشتر بخوانید