فروش برنج هاشمی نیم دانه

صادرات برنج هاشمی پاکوتاه درجه 1

برنج محلی ایرانی به علت برخورداری از سازگاری در شرایط مختلف محیطی و همچنین ویژگیهای کیفیت دانه و پخت آن، منبع با ارزشی در رشد جمعیت به شما  می‌آید. بعد از

بیشتر بخوانید

صادرات برنج هاشمی پاکوتاه ایرانی

همانطور که می دانید برنج یکی از غذا های پر طرفدار در این روز ها است که مردم تقریبا در یک روز حداقل یکبار از این وعده غذایی تغذیه می کنند. برنج انواع مختلفی دارد

بیشتر بخوانید