قیمت برنج دم سیاه درجه یک

شرکت برنج هاشمی دانه بلند 10 کیلویی

برنج هاشمی دانه بلند یکی از انواع برنج های ممتاز و درجه یکی است که در کشور ایران توسط برنج کاران در مناطق شمالی کشور کاشته و برداشته می شود؛ برنج هاشمی به عنوان

بیشتر بخوانید