قیمت برنج سورت شده

قیمت انواع برنج هاشمی سورت شده

قیمت برنج هاشمی سورت شده با توجه به قیمت شالی برنج سنجیده می شود به این طریق که هرچه شالی برنج ارزان تر باشد قیمت برنج هاشمی نیز کاهش پیدا می کند. برنج هاشمی سو

بیشتر بخوانید