قیمت خرده برنج شمال

قیمت روز خرده برنج شمال

علاوه بر برنج دانه کامل یا به اصطلاح درسته، نوع دیگری از این محصول وجود دارد تحت عنوان خرده برنج که به آن برنج نیم دانه نیز می گویند. خاستگاه اصلی این محصول، شم

بیشتر بخوانید