پخش برنج طارم الموت

فروشگاه برنج هاشمی رودسر ایرانی

شهرستان رودسر واقع در استان گیلان یکی از بزرگترین تولید کنندگان برنج هاشمی مرغوب است از همین رو بیشترین فروشگاه های برنج هاشمی رودسر در سطح مرکز این شهر نیز وجو

بیشتر بخوانید