پخش برنج چمپا

پخش مستقیم برنج ایرانی چمپا

برنج ایرانی چمپا یکی از برنج های پرطرفدار می باشد که بیشتر در منطق آب و هوایی گرم و مرطوب کشت می شود و بیشترین کشت آن برای دو خطه جنوب و شمالی کشور است و به طور

بیشتر بخوانید